Witaj na PIT 8C

Jeżeli wypełniasz pity i masz problem z wypełnieniem pit 8c to trafiłeś we właściwe miejsce. Portal pit8c.pl pomoże ci w rozwiązaniu twojego problemu.

pit 8c nie jest roczną deklaracją podatkową (a więc nie składasz go jak inne pity), to jedynie informacja, która jest wystawiana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, która informuje o uzyskiwanych przychodach oraz jest podstawą rozliczenia rocznego. A zatem nie jest przesyłana do urzędu skarbowego, ale do osoby, która świadczenia otrzymuje

W przypadku, gdy podatnik otrzyma pit 8c, może być zobowiązany do wypełnienia formularza pit - pit 36 (inne źródła) lub pit 38 (kapitały pieniężne). Wybór deklaracji uzależniony jest zatem od rodzaju wykazanych w pit 8c przychodów.

W pit 8c nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie ustawy o pit.

Pit 8c wystawia się w przypadku świadczeń, od których płatnicy nie są zobowiązani pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego

obowiązek sporządzenia imiennej informacji występuje zarówno w sytuacji, gdy płatnik dokonywał na rzecz podatników świadczeń o charakterze pieniężnym, ale również i niepieniężnym.

Zwolniona z opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. W takim przypadku nie ma obowiązku wystawiać pit 8c

Ministerstwo finansów na temat pit 8c wypowiedziało się w piśmie z 8 lutego 2002 r. (sygn. akt PB5/MC-068-25-2-144/02). W piśmie określono przypadki stosowania pit 8c.